Văn hóa doanh nghiệp

Văn hóa doanh nghiệp như một đời sống tinh thần của VZ99. Để có thể tồn tại và phát triển được về mọi mặt, VZ99 chúng tôi đã luôn cố gắng xây dựng nên một văn hóa doanh nghiệp phù hợp và đầy đủ và thực hiện nó một cách nghiêm túc.

Nhằm hướng tới những điều tốt đẹp và tiến bộ mà VZ99 đã trao cho đối tác thông qua tương tác trực tiếp hay gián tiếp cũng đều là điều tốt đẹp, tiến bộ mà VZ99 mong muốn nhận từ các đối tác thông qua tương tác trực tiếp hoặc gián tiếp từ suy nghĩ đến hành động.

Nguồn gốc văn hóa của nhà cái VZ99?

Văn hóa doanh nghiệp VZ99
Văn hóa doanh nghiệp VZ99

Văn hóa VZ99 được sinh ra và hình thành với một bộ thượng tầng là: Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của VZ99. Vì thế văn hóa VZ99 là một văn hóa thống nhất và nhất quán, từ quá trình hình thành và phát triển từ khi thành lập cho tới trải qua những thế hệ khác nhau thì văn hóa VZ99 vẫn là một phương châm nhất quán.

Văn hóa VZ99 là một kim chỉ nam dẫn dắt và chỉ lối cho con đường nhà VZ99 đi, và nhà cái VZ99 cũng sẽ luôn giữ gìn và phát triển nó theo năm tháng của thời gian. VZ99 sẽ luôn cố gắng và tu dưỡng rèn luyện để có được một tư duy tiến bộ, phù hợp để có thể xây dựng văn hóa VZ99 ngày một phát triển và có thể trường tồn theo thời gian.

Dẫn dắt và sự phát triển của văn hóa VZ99 

Văn hóa doanh nghiệp VZ99 được hình thành từ tư duy và tư tưởng của con người tại VZ99 và được dẫn dắt để phát triển thông qua hai bộ là bộ quy tắc ứng xử và bộ tiêu chuẩn hành vi của VZ99, hai bộ quy tắc này sẽ là một kim chỉ nam chỉ hướng con người tại bộ máy VZ99 theo các chuẩn mực ứng xử phù hợp và chuẩn mực với các hành vi tiến bộ, tích cực để hình thành nên một văn hóa VZ99 tích cực và từ đấy làm cho con người tại VZ99 phát triển và tổ chức VZ99 cũng sẽ trường tồn theo thời gian.

Quy tắc ứng xử của văn hóa VZ99

Bộ quy tắc ứng xử và văn hóa giống như đời sống tinh thần của nhà cái VZ99, nó đã tồn tại và đồng hành cùng công ty từ mới thành lập, nó hướng VZ99 đến với những điều tốt đẹp và ngày càng trở nên hoàn thiện hơn trong văn hóa ứng xử.

Bộ quy tắc hành vi của văn hóa VZ99

Bộ quy tắc hành vi của VZ99 tóm tắt những mong đợi về các hành vi ứng xử của VZ99. Từ những người đứng đầu hệ thống VZ99 cho đến toàn bộ các đại lý, nhân viên tại VZ99. Bộ quy tắc này không nhằm mục đích sáng tạo, hay cũng không cấu thành một hợp đồng hay lời hứa có thể thi hành bất kỳ hình thức nào được chống lại VZ99.

VZ99 sẽ có toàn bộ quyền được quyết định sửa đổi hay là bổ sung hay là ngừng sử dụng bất kỳ hoặc tất cả các bộ quy tắc này nếu như cảm thấy phù hợp và cần thiết vào bất cứ khi nào, toàn bộ hoặc một phần vì bất kể lý do gì mà không cần phải thông báo trước đồng ý hay là được phê duyệt.

Xem thêm: Chiến lược phát triển của VZ99